Dotazník o ochrane údajov

Dotazník o ochrane údajov

 

1. Szinga Sport Kft. (sídlo: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125.; poštová adresa: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.; registračné číslo firmy: Cg. 13-09-062074; daňové číslo: 23587342-2-43), ako www.playersroom.sk webstránka (ďalej: webstránka) a na webstránke prevádzkovaný webshop (ďalej: webshop) prevádzkovateľ (ďalej: Vykonáva službu) rešpektuje k osobným údajom patriacu ochranu a k nej pripájanú ochranu a ústavné práva, čoho obsahom je, že každý sám nariaďuje so svojími osobnými údajmi a ich použitím.

 

2. Predávajúci dáva zvláštnu pozornosť pri získavaní a spracovaní osobných údajov potrebných k poskytnutiu služby, ktoré mu klient dal k dispozicií (ďalej : klient) ich ochrane pri mechanickom spracovaní, na základe dohody vzniknutej v Strasbourgu 28.januára 1981 bol vyhlásený roku 1998. VI. zákon, skúmanie a priame nadobudnutie cielu obchodovať,- a o adrese hovoriaci roku 1995 CXIX. zákon, ďalej právo o narábaní s informáciami a o slobode poskytovania informácií vzniknutý roku 2011 CXII. zákon (ďalej: Info tv.) stupňované dodržiavanie.

 

 

3. Údaje poskytnuté klientom, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia a pohlavie klienta, sa môžu nájsť v cez systém odoslanej pošte. Pri bankovej platbe s údajmi potrebnými k platbe nenarába a nedisponuje predávajúci ale OTP Banka Nyrt.

 

4. Údajmi narába: Predávajúci, a v bode 5 označené kuriérske spoločnosti

 

5. Predávajúci vyhlasuje, ze cieľom v databáze evidovaných údajov ( meno, dodacia a fakturačná adresa, email adresa, telefónne číslo, pohlavie klienta) je zabezpečenie služieb dostupných vo webshope, zobrazenie obsahov a oznámení, vytvorenie štatistík, technický vývoj informačného systému, a ochrana práv klientov. Údaje môže predávajúci použiť na vytvorenie skupín, a pre užívateľské skupiny predávajuci môže zobrazovať na svojich web stránkach cielený obsah, a reklamy, prípadne na posielanie noviniek.

 

Klientom poskytnuté údaje potrebné na doručenie produktov zaúpených vo webshope, a k tomu v miere potrebné údaje budú preposlané kuriérskym spoločnostiam vykonávajúcich doručenie (ďalej : Kuriérske spoločnosti).

 

Kuriérske spoločnosti:

GLS Hungary Kft. (adresa: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.;  tel.číslo: +36 (29) 886 660);

Sprinter Futárszolgálat Kft. (adresa: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; tel.číslo: 06 (1) 803 6300).

Gepárd Team Futárszolgálat Kft. (adresa: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.; tel.číslo: +36 (1) 399 9970).

Hajtás Pajtás Kft. (adresa: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 20.; tel.číslo: +36 (1) 327 9000).

G4S Készpénzlogisztikai Kft. (adresa:  1139 Budapest, Rozsnyai u. 21-25.; tel.číslo: 06 (1) 2380 222).

 

Predávajúci osobné údaje poskytnuté klientom postúpi ďalej kuriérskej spoločnosti, pričom pre zákonné postúpenie vykoná kontrolu, ďalej pre dotknutých vedie evidenciu, ktorá obsahuje predávajúcim poskytnuté postúpenie informácií, jeho čas, právny subjekt postúpenia informácií, adresu prijímateľa a definíciu. Predávajúci uchováva  evidenciu o postúpení informácií uchováva po dobu 5 rokov.

6. Predávajúci osobné údaje poskytnuté klientom na iné ako hore uvedené ciele nemôže použiť. Osobné údaje tretej osobe ( okrem kuriérskej spoločnosti) alebo vydanie úradom- ak len zákonné alebo úradné/súdne povolenie neexistuje – môže len so súhlasom kupujúceho. Osobné údaje klienta po využití na určený cieľ alebo na vyžiadanie predávajúci zmaže.

 

7. Poskytnutie údajov kupujúcim je dobrovoľné, právnym subjektom je súhlas. Využitím služieb predávajúceho dáva klient súhlas na hore uvedené spracovanie svojich osobných údajov ( vrátane postúpenia osobných údajov kuriérskej spoločnosti ).

 

8. Klient môže hocikedy žiadať u predávajúceho:

- informácie o zaobchádzaní s jeho osobnými údajmi;

- opravu jeho osobných údajov;

- zmazanie jeho osobných údajov alebo blokovanie.

 

8.1. Na žiadosť klienta dáva kupujúci informácie o zaobchádzaní s údajmi, ich prameňa, o cieľoch zaobchádzania s údajmi, ich právnom subjekte, ich časovom trvaní, o mene osoby spracujúcej údaje, jej adrese a spojení činností so spracovaním údajov, ďalej –  zasielaní údajov týkajúcej osoby- o právnom subjekte zasielania údajov a jeho adresáte.

Predávajúci je povinný od podania žiadostí v čo najkratšom čase, najviac však do 30 (tridsať) kalendárnych dní, aj písomne poskytnúť informácie klientovi.

Takto poskytnuté informácie sú bezplatné, ak klient žiadajúci informácie v danom roku nepodal žiadosť o informácie takéhoto druhu. V ostatných prípadoch môže vzniknúť náhrada nákladov, čo predstavuje 2 EUR za každé informovanie. Už zaplatené náklady musí vrátiť, ak s údajmi predávajúci narábal protiprávne, alebo ak žiadosť viedla k oprave.

Informovanie klienta kupujúci iba Info tv. 9. § (1) odstavci, taktiež v 19. § určenom prípade môže odmietnúť.

Pri odmietnuíi poskytnuť informácie kupujúci písomne oznámi klientovi, podľa ktorého odseku Info tv. došlo k zapretiu poskytnutia informácie. Pri zapretí poskytnutia informácie sa môže klient obrátiť na súd alebo Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; tel.číslo: +36 (1) 391 1400; e-mail adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu; ďalej : Úrad).

 

8.2. Ak údaje spracované predávajúcim nesúhlasia so skutočnosťou, a so skutočnosťou súhlasujúce údaje sú pre predávajúceho k dispozicií, osobné údaje predávajúci upraví.

 

Osobné údaje predávajúci zmaže ak

- spracovanie osobného údaju je protiprávne;

- o zmazanie údaju žiadal klient;

- osobný údaj je neúplný alebo chybný – a tento stav sa nedá právne napraviť –, v prípade ak zmazanie Indo tv.nevylučuje;

- cieľ spracovania údaju zanikol, alebo čas potrebný na uchovanie údajov vypršal;

- ak to vyžiadal súd alebo úrad.

 

Namiesto zmazania predávajúci blokuje osobné údaje, ak to žiada klient, alebo ak na základe týchto informácií, ktoré má k dispozicií, môže predpokladať, že zmazanie by nebolo v právnom súlade klienta. Takto blokované osobné údaje sa môžu spracovať len dovtedy, kým trvá taký cieľ spracovania údajov, ktorý vylúčil zmazanie údaja.

 

Predávajúci označí ním spracovaný osobný údaj, ak klient spochybňuje jeho správnosť alebo presnosť, ale spochybnený osobný údaj a jeho neprístojnosť alebo nepresnosť sa nedá založiť jednoznačne.

 

O oprave, blokovani, označení a zmazaní klienta, ďalej všetkých tých upovedomý predávajúci, ktorím prv postúpili údaje s cieľom ich spracovania. Oznámenie nemusí prebehnúť, ak to nemá vplyv na cieľ spracovania a neporuší sa tým právo dotknutej osoby.

 

Ak predávajúci nesplní žiadosť dotknutej osoby na opravu, blokovanie alebo zmazanie, tak po prijatí žiadosti do 30 (tridsať) kalendárnych dní písomne oznámi o zamietnutí opravy, blokovania alebo zmazania a jeho právne odôvodnenie. Pri zamietnutí opravy, blokovania alebo zmazania klient sa môže obrátiť na súd alebo úrady.

 

9. Na spracovanie údajov, ktoré sa dostali do vlastníctva kupujúceho a k tomu tykajúce činnosti, vykonané vždy primerané k právoplatnému predpisu a v tomto vyhlásení zaujaté nariadenie o ochrane osobných údajov vykonáva predávajúci pod stálym dohľadom.

 

10. O údaje poskytnuté klientom predávajúci nepreberá zodpovednosť. Ak sa však dozvieme, že informácie porušujú zákon, alebo práva tretej osoby,,okrem toho porušujú pravidlá a zákony na ochranu údajov, a spôsobia škodu, ich nedodržiavaním, máme právo spraviť potrebné kroky, teda právne opatrenia, v spolupráci s úradmi za to zodpovednými. Ak klient pri využití služieb zadal údaje tretej osoby, alebo ak spôsobil škody iným spôsobom počas vyžíivania webovej stránky, predávajúci má právo na uplatnenie odškodného.

 

11. Na vyhnutie sa neoprávnenému pristupu a zverejneniu, na zabezpečenie presnosti údajov a ich najvhodnejšie spracovanie, v tomto záujme predávajúci stráži vhodnými fyzickými, elektronickými a technickými spôsobmi a zabezpečuje online spôsobom získané informácie.

Follow Us!
zmena udajov Zoznam prianí Help

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy


 

V súlade so spotrebiteľskými právami v rámci únie, ak s tovarom, ktorý Ti bol doručený nie si spokojný- napríklad nevyhovujúca veľkosť, alebo sa Ti tovar nepáči – ale ešte nebol použitý, máš právo na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru od kuriérskej spoločnosti a – na vlastné náklady – nám tovar môžeš zaslať späť na uvedenú adresu. O Tvojom zámere nás informuj na e-mail. adrese  webshop@playersroom.sk.

V prípade odstúpenia nemáš okrem nákladou na poštovné žiadne iné náklady.Cenu tovaru Ti vrátime v lehote 30 dní bankovým prevodom. Dávame Ti do pozornosti, že cenu za tovar Ti vrátime iba v tom prípade, ak nám bude doručený úplný, nepoškodený tovar s príslušenstvom,krabicou, atď. ako Ti bol doručený. Ak tovar nebude kompletný, stráca na hodnote! Krabica od topánok sa nemôže použiť ako baliaci materiál! V prípade takýchto poškodení Ti bude z hodnoty produktu odrátaný poplatok za škodu 9€. Spodné prádlo z hygienických dôvodou späť neberieme!

K balíku prosím prilož potrebné tlačivá, alebo popis, ktorý slúži na identifikáciu ( napr.číslo objednávky), v prípade odstúpenia prosím uveď, či si želáš výmenu, alebo vrátenie peňazí, prípadne ak ide o reklamáciu podrobný popis reklamovaného produktu. Potrebné tlačivá nájdeš tu:

Tlačivo  reklamácia [doc] [pdf]
Tlačivo odstúpenie od zmluvy [
doc] [pdf]

V prípade odstúpenia, tovar dôkladne zabalený zašli na našu adresu. O tejto skutočnosti nás nezabudni informovať e-mailom. Balík treba zaslať doporučene! Balíky s dobierkou nebudú prevzaté!

V prípade reklamácie tovar zašli tiež na uvedenú adresu.

Často kladené otázky

Ak by si mal  otázky ohľadom webovej stránky alebo našich služieb, prosím prečítaj si Často kladené otázky!