Dotazník o ochrane údajov

Dotazník o ochrane údajov

 

1. Szinga Sport Kft. (sídlo: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125.; poštová adresa: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.; registračné číslo firmy: Cg. 13-09-062074; daňové číslo: 23587342-2-43), ako www.playersroom.sk webstránka (ďalej: webstránka) a na webstránke prevádzkovaný webshop (ďalej: webshop) prevádzkovateľ (ďalej: Vykonáva službu) rešpektuje k osobným údajom patriacu ochranu a k nej pripájanú ochranu a ústavné práva, čoho obsahom je, že každý sám nariaďuje so svojími osobnými údajmi a ich použitím.

 

2. Predávajúci dáva zvláštnu pozornosť pri získavaní a spracovaní osobných údajov potrebných k poskytnutiu služby, ktoré mu klient dal k dispozicií (ďalej : klient) ich ochrane pri mechanickom spracovaní, na základe dohody vzniknutej v Strasbourgu 28.januára 1981 bol vyhlásený roku 1998. VI. zákon, skúmanie a priame nadobudnutie cielu obchodovať,- a o adrese hovoriaci roku 1995 CXIX. zákon, ďalej právo o narábaní s informáciami a o slobode poskytovania informácií vzniknutý roku 2011 CXII. zákon (ďalej: Info tv.) stupňované dodržiavanie.

 

 

3. Údaje poskytnuté klientom, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia a pohlavie klienta, sa môžu nájsť v cez systém odoslanej pošte. Pri bankovej platbe s údajmi potrebnými k platbe nenarába a nedisponuje predávajúci ale OTP Banka Nyrt.

 

4. Údajmi narába: Predávajúci, a v bode 5 označené kuriérske spoločnosti

 

5. Predávajúci vyhlasuje, ze cieľom v databáze evidovaných údajov ( meno, dodacia a fakturačná adresa, email adresa, telefónne číslo, pohlavie klienta) je zabezpečenie služieb dostupných vo webshope, zobrazenie obsahov a oznámení, vytvorenie štatistík, technický vývoj informačného systému, a ochrana práv klientov. Údaje môže predávajúci použiť na vytvorenie skupín, a pre užívateľské skupiny predávajuci môže zobrazovať na svojich web stránkach cielený obsah, a reklamy, prípadne na posielanie noviniek.

 

Klientom poskytnuté údaje potrebné na doručenie produktov zaúpených vo webshope, a k tomu v miere potrebné údaje budú preposlané kuriérskym spoločnostiam vykonávajúcich doručenie (ďalej : Kuriérske spoločnosti).

 

Kuriérske spoločnosti:

GLS Hungary Kft. (adresa: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.;  tel.číslo: +36 (29) 886 660);

Sprinter Futárszolgálat Kft. (adresa: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; tel.číslo: 06 (1) 803 6300).

Gepárd Team Futárszolgálat Kft. (adresa: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.; tel.číslo: +36 (1) 399 9970).

Hajtás Pajtás Kft. (adresa: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 20.; tel.číslo: +36 (1) 327 9000).

G4S Készpénzlogisztikai Kft. (adresa:  1139 Budapest, Rozsnyai u. 21-25.; tel.číslo: 06 (1) 2380 222).

 

Predávajúci osobné údaje poskytnuté klientom postúpi ďalej kuriérskej spoločnosti, pričom pre zákonné postúpenie vykoná kontrolu, ďalej pre dotknutých vedie evidenciu, ktorá obsahuje predávajúcim poskytnuté postúpenie informácií, jeho čas, právny subjekt postúpenia informácií, adresu prijímateľa a definíciu. Predávajúci uchováva  evidenciu o postúpení informácií uchováva po dobu 5 rokov.

6. Predávajúci osobné údaje poskytnuté klientom na iné ako hore uvedené ciele nemôže použiť. Osobné údaje tretej osobe ( okrem kuriérskej spoločnosti) alebo vydanie úradom- ak len zákonné alebo úradné/súdne povolenie neexistuje – môže len so súhlasom kupujúceho. Osobné údaje klienta po využití na určený cieľ alebo na vyžiadanie predávajúci zmaže.

 

7. Poskytnutie údajov kupujúcim je dobrovoľné, právnym subjektom je súhlas. Využitím služieb predávajúceho dáva klient súhlas na hore uvedené spracovanie svojich osobných údajov ( vrátane postúpenia osobných údajov kuriérskej spoločnosti ).

 

8. Klient môže hocikedy žiadať u predávajúceho:

- informácie o zaobchádzaní s jeho osobnými údajmi;

- opravu jeho osobných údajov;

- zmazanie jeho osobných údajov alebo blokovanie.

 

8.1. Na žiadosť klienta dáva kupujúci informácie o zaobchádzaní s údajmi, ich prameňa, o cieľoch zaobchádzania s údajmi, ich právnom subjekte, ich časovom trvaní, o mene osoby spracujúcej údaje, jej adrese a spojení činností so spracovaním údajov, ďalej –  zasielaní údajov týkajúcej osoby- o právnom subjekte zasielania údajov a jeho adresáte.

Predávajúci je povinný od podania žiadostí v čo najkratšom čase, najviac však do 30 (tridsať) kalendárnych dní, aj písomne poskytnúť informácie klientovi.

Takto poskytnuté informácie sú bezplatné, ak klient žiadajúci informácie v danom roku nepodal žiadosť o informácie takéhoto druhu. V ostatných prípadoch môže vzniknúť náhrada nákladov, čo predstavuje 2 EUR za každé informovanie. Už zaplatené náklady musí vrátiť, ak s údajmi predávajúci narábal protiprávne, alebo ak žiadosť viedla k oprave.

Informovanie klienta kupujúci iba Info tv. 9. § (1) odstavci, taktiež v 19. § určenom prípade môže odmietnúť.

Pri odmietnuíi poskytnuť informácie kupujúci písomne oznámi klientovi, podľa ktorého odseku Info tv. došlo k zapretiu poskytnutia informácie. Pri zapretí poskytnutia informácie sa môže klient obrátiť na súd alebo Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; tel.číslo: +36 (1) 391 1400; e-mail adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu; ďalej : Úrad).

 

8.2. Ak údaje spracované predávajúcim nesúhlasia so skutočnosťou, a so skutočnosťou súhlasujúce údaje sú pre predávajúceho k dispozicií, osobné údaje predávajúci upraví.

 

Osobné údaje predávajúci zmaže ak

- spracovanie osobného údaju je protiprávne;

- o zmazanie údaju žiadal klient;

- osobný údaj je neúplný alebo chybný – a tento stav sa nedá právne napraviť –, v prípade ak zmazanie Indo tv.nevylučuje;

- cieľ spracovania údaju zanikol, alebo čas potrebný na uchovanie údajov vypršal;

- ak to vyžiadal súd alebo úrad.

 

Namiesto zmazania predávajúci blokuje osobné údaje, ak to žiada klient, alebo ak na základe týchto informácií, ktoré má k dispozicií, môže predpokladať, že zmazanie by nebolo v právnom súlade klienta. Takto blokované osobné údaje sa môžu spracovať len dovtedy, kým trvá taký cieľ spracovania údajov, ktorý vylúčil zmazanie údaja.

 

Predávajúci označí ním spracovaný osobný údaj, ak klient spochybňuje jeho správnosť alebo presnosť, ale spochybnený osobný údaj a jeho neprístojnosť alebo nepresnosť sa nedá založiť jednoznačne.

 

O oprave, blokovani, označení a zmazaní klienta, ďalej všetkých tých upovedomý predávajúci, ktorím prv postúpili údaje s cieľom ich spracovania. Oznámenie nemusí prebehnúť, ak to nemá vplyv na cieľ spracovania a neporuší sa tým právo dotknutej osoby.

 

Ak predávajúci nesplní žiadosť dotknutej osoby na opravu, blokovanie alebo zmazanie, tak po prijatí žiadosti do 30 (tridsať) kalendárnych dní písomne oznámi o zamietnutí opravy, blokovania alebo zmazania a jeho právne odôvodnenie. Pri zamietnutí opravy, blokovania alebo zmazania klient sa môže obrátiť na súd alebo úrady.

 

9. Na spracovanie údajov, ktoré sa dostali do vlastníctva kupujúceho a k tomu tykajúce činnosti, vykonané vždy primerané k právoplatnému predpisu a v tomto vyhlásení zaujaté nariadenie o ochrane osobných údajov vykonáva predávajúci pod stálym dohľadom.

 

10. O údaje poskytnuté klientom predávajúci nepreberá zodpovednosť. Ak sa však dozvieme, že informácie porušujú zákon, alebo práva tretej osoby,,okrem toho porušujú pravidlá a zákony na ochranu údajov, a spôsobia škodu, ich nedodržiavaním, máme právo spraviť potrebné kroky, teda právne opatrenia, v spolupráci s úradmi za to zodpovednými. Ak klient pri využití služieb zadal údaje tretej osoby, alebo ak spôsobil škody iným spôsobom počas vyžíivania webovej stránky, predávajúci má právo na uplatnenie odškodného.

 

11. Na vyhnutie sa neoprávnenému pristupu a zverejneniu, na zabezpečenie presnosti údajov a ich najvhodnejšie spracovanie, v tomto záujme predávajúci stráži vhodnými fyzickými, elektronickými a technickými spôsobmi a zabezpečuje online spôsobom získané informácie.

Follow Us!
zmena udajov Zoznam prianí Help

 

Naším cieľom je, aby nákup cez webshop bol jednoduchší, rýchlejší a pohodlnejší, ako nákup v niektorej z našich predajní. V tomto záujme sme vytvorili prevádzku webshopu. Pre bezproblémový nákup, prosime, aby ste si pozorne prečítali nasledujúci informačný postup. Často opakované otázky a odpovede na ne nájdeš na spodku strany.
 

Postup nákupu

Použitie webshopu je veľmi jednoduché! Na vrchu strany si vyberte, či hľadáte pánske, dámske,alebo detské šaty, či topánky. Potom na ľavej strane môžete vyberať z typov výrobkov a zo značiek, farieb pomocou filtra. Ak sa Vám niečo zapáči, potiahnutím myšky na obrázok produktu sa Vám zobrazí v akých farbách je tovar dostupný. Kliknutím na obrázok sa Vám zobrazia údaje o výrobku. Tu si môžete vybrať veľkosť a taktiež farbu. Ak nemáte na výber veľkosť ,alebo je len málo veľkostí,to znamená, že ostatné veľkosti sa minuli, takže Vám ich nevieme zaslať ani na vlastnú žiadosť! V prípade niektorých topánok nie je uvedená európska veľkosť. Na pomoc tu nájdete na hlavnej stránke tabuľku veľkostí.
Ak ste si vybrali vyhovujúcu veľkosť, pomocou tlačidla „do košíka” viete vložiť do virtuálneho košíka daný výrobok. Po tomto máte ešte možnosť vybrať iné výrobky, zmeniť ich čísla, alebo vymazať výrobok z košíka. Pri jednej objednávke si môžete objednať maximálne 6 výrobkov!
Ak ste si vybrali všetko, čo si chcete objednať, z košíka môžete postúpiť ďalej k pokladni. Ak máte použiteľný kupón, jeho kód musíte napísať ešte pred objednávaním do príslušnej kolónky! V pokladni musíte postupovať podľa postupu, a následne môžete odoslať objednávku!

 

Po odoslaní objednávky vznikne medzi Vami a Szinga Sport Kft kúpna zmluva, podľa nariadenia vlády 17/1999 (II.5). Szinga Sport Kft týmto prehlasuje, že tieto zmluvy nie sú písomne zmluvy, takže nie je vylúčené, že odkazy sú v maďarskom jazyku.

Objednávky sú uložené na webe vo vlastnom administratívnom systéme, kvôli kontrole.

Ceny, ktoré sú uvedené pri výrobkoch sú kúpne ceny, ktoré zahřňajú všeobecnú daň z obratu.

Objednávku Vám potvrdíme emailom. Ale to ešte neznamená, že objednané výrobky Vám vieme určite poslať. Hlavne pri zľavnených výrobkoch sa môže stať, že vybraný tovar nemôžeme poslať(napr preto,že má nejakú chybu alebo vadu a nemôžeme ho predať v našom webshope).V tomto prípade emailom alebo sms-kou Vám to oznámime v priebehu niekoľkých dní.  Dodanie vykonáva kuriérska služba GLS Hungary, v priebehu 2-4 pracovných dní, čas dodávky však nie je garantovaný, v ojedinelých prípadoch môže trvať dlhšie.Kuriér ťa vyhľadá v pracovnom čase,preto je dôležité, aby ste zadali takú adresu(hoci aj zamestnanie), kde Vás môže zastihnúť ,alebo ak je to možné,zadajte telefónne číslo na mobil, aby sme Vás mohli zastihnúť v prípade nejakého problému!  Cena za prepravu po celej krajine je jednotná. Pri objednávke v hodnote od 0-49 EUR je cena prepravy 6 EUR, od 49-97EUR je to 4 EUR a ak vaša objednávka prekročí sumu 97EUR je doprava zadarmo. 
Dalšie informácie: http://playersroom.sk/playersroom/playersclub/Balík príde v uzavretej krabici,cenu a prípadnú cenu za prepravu musíte zaplatiť kuriérovi v hotovosti. V tom prípade,že uvidíte na balení chybu, tak prosíme,aby ste to otvorili ešte za prítomnosti kuriéra, a skontrolovali bezchybnosť výrobku- výrobkov!

Pre playersroom webshop OTP banka zabezpečuje platby  bezpečne SSL protokol používajúcim systémom na akceptovanie kariet.Vseobecné informácie o OTP bankovej platbe(PDF).

 

Vrátenie výrobkov, zrušenie nákupuV súlade so zákonmi o ochrane spotrebiteľa, ak máte nejaký problém s prevzatým výrobkom, napr nevyhovuje veľkosť, ale ste ho ešte nepoužili, tak od prevzatia do 14 dní môžete odstúpiť od nákupu, a – na vlastné náklady ho vrátiť na našu adresu. O odstúpení od zmluvy, nás informujte na e-mailovej adrese webshop@playersroom.sk!

Pri odstúpení od zmluvy okrem prepravných nákladov na vrátenie výrobku nemáte žiadne iné výdavky, ale pri poškodení vyplyvajúce zo zlého zaobchádzania s tovarom môžeme žiadať o náhradu škody. Sumu za tovar posielame na účet do 14 dni. Upozorňujeme vás, ze celkovú sumu za výrobky vraciame len v tom prípade, ak nám tovar a jeho prislušenstvo zašlete bez poškodenia, spolu s originálnou krabicou a informačýymi letákmi.Bez toho tovar stráca na svojej hodnote. Krabica topánok neslúži ako baliaci materiál pri baleni, za poškodenie krabice vám odpočítame sumu 10EUR. Spodné prádlo sa z hygienických dôvodov nedá vrátiť.

Prosime, k výrobkom prikladajte k identifikácií potrebné údaje (napr.číslo objednávky) , pri odstúpeni uvádzajte, ci žiadate vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru, taktiež pri garančnej sťažnosti popis vady výrobku. Na stiahnutie sú nasledujúce formuláre, ale akceptujeme aj ručne pisané listy.

Tlačivo na prihlásenie sťažnosti [doc] [pdf]
Tlačivo na zrušenie nákupu [doc] [pdf]

Pri vráteni tovaru, tovar vhodne zabalený, zasielajte poštou doporučene. Baliky na dobierku neprevezmeme. Adresa na vrátenie tovaru : Playersroom - vráteny výrobok,Gabriela Riečicová, Peder 130, 044 05 Janik.

Ak má výrobok garančnú chybu, postupujte podľa hore uvedeného postupu a k adrese napíšte "Playersroom Webshop – Chybný výrobok"

 

Často opakované otázky

Ak máte otázky týkajúce sa  webshopu alebo našich služieb , prosíme prečítajte si Často opakované otazky